آیا میتوانم بفهمم که چه کسی برای من دیدگاه ثبت کرده است؟

هنگامی که ایمیلی در مورد دیدگاه ثبت شده به شما می‌رسد، می‌توانید نام فردی که آن دیدگاه را برای شما ثبت کرده است، مشاهده نمایید. کاربران می‌توانند نام کاربری خود را انتخاب کنند، اغلب کاربران نام کاربری‌ای را انتخاب می‌کنند که به شما اجازه می‌دهد تا بدانید آنها چه کسانی هستند، اما نه همیشه.

سیستم ثبت دیدگاه ما ناشناس است و آریامرز از ناشناس بودن کاربران خود محافظت می‌کند. همه دیدگاه ها برای تأیید، توسط کارشناسان ما بررسی می شوند. ما به غیر از آنچه به صورت عمومی و در بخش دیدگاه‌های ثبت شده برای شما نشان داده می‌شود، هیچ گونه اطلاعات شناسایی از کاربران خود ارائه نمی‌دهیم.