آغاز داستان ما

ما در مرزهای آریایی این فرصت را دیدیم تا مردم را با دانش و اطلاعات قدرتمند سازیم و تغییر مکان را برای آن ها تا حد زیادی آسان تر کنیم.

در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز به راحتی در دسترس ما قرار دارد، به جز املاک. اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی، زمان تجربه جستجویی راحت و بدون نقص در حوزه املاک است.

ارزش های ما

در آریامرز، ارزش های ما، ترسیم کننده راه و روش خدمت رسانی ما به کاربران هستند و بلند پروازی های ما را شکل می دهند.

کاربران، مهمترین سرمایه ما

شفافیت در ارایه اطلاعات

انجام کار درست

پایبندی به گفته ها

ارایه بهترین محصول

ایده های بزرگ

استقبال از کمک دیگران

ارزش کار تیمی

کاربران، مهمترین سرمایه ما

هدف ما، کمک به کاربران برای دستیابی به تجربه ای لذت بخش، همراه با اعتماد و اطمینان در جستجوی املاک است.

شفافیت در ارایه اطلاعات

شفافیت در جستجوی املاک اولویت ماست و ما معتقدیم که باید اطلاعاتی دقیق و کاملا شفاف را در اختیار مردم قرار دهیم تا خانه ی دلخواه خود را راحت تر و سریع تر از همیشه پیدا کنند.

انجام کار درست

اعتماد، اصلی ترین رکن ارتباط ما با کاربران است و همیشه در تلاشیم، تا با رفتار صادقانه و انجام کار درست اعتماد شما را به دست آوریم.

پایبندی به گفته ها

در آریامرز، به هر آن چه که میگوییم پایبندیم و به آن تعهد داریم.

ارزش کار تیمی

ما در آریامرز برای کسب موفقیت و رضایت کاربران خود، به صورت یک تیم واحد فعالیت می کنیم، کار گروهی همراه با احترام، درک متقابل و قدر شناسی را، ارزش می نهیم و برای پیشرفت و افزایش کیفیت محصول از آن بهره می بریم.

استقبال از کمک دیگران

به منظور ارتقا کیفیت و خدمت رسانی به کاربران، از هر کمک و راهنمایی استقبال می کنیم و در این راستا، فرصت های مناسبی را برای همکاری با دیگران ایجاد خواهیم کرد.

ایده های بزرگ

ما در آریامرز، تیمی را تشکیل داده ایم که به انجام ایده های جسورانه و بزرگی می اندیشیم و هر روز برای انجام و توسعه ی آن ایده ها در تلاشیم.

ارایه بهترین محصول

برای سال ها در تلاش بوده ایم و همیشه نیز در تلاش خواهیم بود تا بهترین و با کیفیت ترین پلتفرم ثبت و جستجوی املاک را در کلاسی جهانی، برای کاربرانمان در مرز های آریایی فراهم کنیم.