راهکار ها :
مشاور برتر آریامرز
مشاور من
صفحه اختصاصی در آریامرز
مدیریت ارتباط با مشتری
برندینگ تخصصی

تنها مشاوری باشید که از علایق مشتریان خود آگاه است.

شما برای به دست آوردن مشتری سخت تلاش می کنید. "مشاور من" به شما این امکان را می دهد تا تنها مشاوری باشید که از تمامی علایق و سلیقه های مشتریان خود آگاه است


بعد از این که یک خریدار با یک مشاور تماس بگیرد، آنها به طور میانگین 25 بار به آریامرز باز می گردند و در 30 روز، حداقل از 80 خانه بازدید می کنند.

به مشتریان خود خانه هایی را نشان دهید که می دانید عاشقش هستند

با دانستن خانه ها و جستجو هایی که مشتریان در آریامرز مشاهده و ذخیره می کنند، تمرکز خود را بر روی ارائه اطلاعاتی بگذارید که آنها واقعا به آن نیاز دارند.

مکان درست در هر زمانی

با استفاده از قابلیت "مشاور من" مشتریان شما می توانند پیام هایی را مستقیما در آریامرز برای شما ارسال کنند و این، کار را برای آنها آسان می کند تا در مورد خانه هایی که دوست دارند یا می خواهند به صورت حضوری ببینند، به شما اطلاع دهند.

از همین امروز مشاور برتر آریامرز شوید