Tag: وام خرید مسکن

اخبار مسکن

وام خرید مسکن دوبرابر می‌شود؛ جزئیات دریافت وام دو میلیاردی مسکن

با توجه به خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده، وام خرید مسکن افزایش چشمگیری داشته است و خانوارهایی که دارای چهار فرزند هستند می‌توانند تا یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کنند. با این وجود برخی شروط مثل الزام خانوارها به خرید اوراق تسه به مبلغ ۳۸۰ میلیون تومان و شرط سنی برای فرزندان…

Read more