وام مسکن 1403 اعلام شد

هر سال با فرا رسیدن سال جدید، بودجه مربوط به آن سال تعیین می‌شود. از موارد مهمی که در بودجه بندی دولت برای سال جدید در نظر گرفته می‌شود، قانون و مبلغ مربوط به تسهیلات رایج بانکی از جمله وام مسکن، ازدواج و فرزندآوری است. در سال 1403 هم به رسم هر سال این مقادیر در بودجه بندی اعلام شده از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

وام‌های بانکی که از طرف دولت تعیین می‌شوند نسبت به وام‌های دیگر سود بازپرداخت کمتری دارند. در نتیجه طرفدار و متقاضی بیشتری هم دارند. مقادیر این وام‌ها با توجه به تورم هر سال افزایش پیدا می‌کند. همچنین شرایط دریافت آن هم ممکن است در هر سال متفاوت باشد.

فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: وام مسکن 1403 اعلام شد

ایرنا

6 فروردین 1403

به گزارش ایرنا، وام مسکن 1403 مشخص شد. بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس بند (ث) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز

شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ وام ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام کند:

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج

وام بانکی ازدواج (موضوع ماده)۶۸(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است .

پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظف‌اند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.”

سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است.

بدیهی است، پس از نهایی‌شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد.

متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و تسهیلات مذکور باتوجه‌به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل‌پرداخت خواهد بود.

خبرگزاری مهر

6 فروردین 1403

به گزارش خبرگزاری مهر، وام مسکن 1403 اعلام شد. بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت وام‌های ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری

«جز (۲)‌‏- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از ۰۱/‏۰۱/‏۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۱‏-۲‏- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲‏-۲‏- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۲‏-۳‏- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۴‏-۲‏- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال

۵‏-۲‏- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال.

جز (۶)‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

جز (۸) ‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: از وام مسکن ملی چه خبر؟

جز (۹)‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏/۷‏/۱۳۶۳ مستثنی است.»

اولویت پرداخت

بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند. طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت. تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده‌اند. در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

تجارت نیوز

6 فروردین 1403

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/‌۰۱/‌۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وام مسکن 1403 به شرح زیر است:

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن

«جز (۳)‌- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن. که از ۰۱/‌۰۱/‌۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند. به میزان سه میلیارد ریال (۳۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) است.

جز (۶)‌‌‌- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره. (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت. فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده. و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

جز (۸) ‌‌‌-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها. به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه. یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جز (۹)‌‌‌- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‌‌‌/۷‌‌‌/۱۳۶۳ مستثنی است.»

قانون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه. ازدواج، فرزند و وام مسکن فرزند سوم و بیشتر به شبکه بانکی. از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: قیمت خانه در منطقه 3 تهران

حرف آخر

همانطور که گفتیم وام مسکن 1403 مشخص شد. اعطای تسهیلات بانکی یکی از راهکارهای دولت برای کمک به معیشت مردم است. در واقع وام یا تسهیلات بانکی قرضی است که بانک‌ها. در ازای دریافت مدارک مورد نیاز به درخواست کنندگان اعطا می‌کنند. و در ازای آن سود می‌گیرند. در این میان وام‌هایی که از طرف دولت مقرر. و دستور اعطای آن به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. کمترین سود را دارند. به همین دلیل هم بیشترین تقاضا برای دریافت این نوع وام است. که در ایران بیشتر شامل وام مسکن، ازدواج و فرزندآوری می‌شود. طبق سنت هر ساله مبالغ این وام‌ها در بودجه بندی سال 1403 هم در نظر گرفته و اعلام شد.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment